TARTALOME

EpulaconteV

kisorsolt pótjelöltek az athenaei tisztujítások alkalmával, arra a czélra, hogy ha valamely jelöltet már a dokimasia (l. o.) alkalmával visszautasítanak vagy később letesznek hivataláról vagy ha meghal, helyét rögtön be lehessen tölteni. Aesch. in Ctes. 62. Ps.- Demosth. Theocr. 29. A választott tisztviselők helyét azonban új választás útján töltötték be.

GY. GY.