TARTALOME

Etumelhtai

(biztosok, felügyelők), részint valóságos tisztviselők, részint csak megbízott magánemberek czíme Athenaeben, Spartában és máshol. Az arch és az epimeleia (biztosság) közt több esetben igen bajos a határvonalat megvonni. Főhely egyébiránt Aesch. in Ctes. 13 skk. (a melyből különben az tünik ki, hogy maguk az athenaeiek sem voltak mindig tisztában az említett különbséggel). Athenaeben sok epimeleia volt. Valószínűleg nem voltak köztisztviselők az e. thV julhV (l. Fulh), thV pomphV, tw Dionusw, twn summoriwn, twn musthriwn; ellenben azok voltak az e. emporiou (tizen; kötelességük volt a kereskedelmi kikötőre s kivált arra felügyelni, hogy a kereskedők a behozott gabona 2/3 részét a városi piaczra szállítsák); e. twn newriwn (az 5. században newroi, a hajószertárak felügyelői); e. twn cacourgwn (máskép endecVa, l. o.); e. crhwn (egyes hivatal a kútak és a vízvezetékek felügyeletére); és később a római korban az e. twn dicasthriwn (négy, évenkint választott tisztviselő). Spartában is említenek a feliratok (Lebas, Meg. et Pélop. 162. c. 168 g) e. nevű tisztviselőket, szám szerint hatot.

GY. GY.