TARTALOME

Epimortoi

a Solon előtti idők elnyomott földmíves-néposztálya Atticában, mely a gazdag földbirtokosok földjeit a termés 1/6 részéért művelte; azért más nevük ecthmoroi, pelatai (Aristoteles, ’AJ pol. 2. fej.); epimoptos gh az ily módon művelt földbirtok.

GY. GY.