TARTALOME

Etunicia, ta

a görögöknél: – 1. Ünnepi lakomák az olyan bajnoknak tiszteletére, a ki valamely nagy nemzeti ünnepség (olympiai versenyek, isthmusi játékok) alkalmával győzött. A lakomát vagy maga az ünnepelt rendezte a győzelem örömére, vagy pedig jó barátai tisztelték meg vele. – 2. ’E asmata, győzelmi énekek, melyekben a daliákat ünnepelték és melyeket a fentebb említett lakomák alkalmával énekeltek. Ezt a lyrai műfajt a legkiválóbb költők is művelték és különösen Simonides és Pindarus nagy tökélylyel ruházták fel. Hor. od. 4, 2, 17 skk. V. ö. Pindarus.

L. M.