TARTALOME

Epitadeus

EpitadeuV, spartai ephorus (valószinűleg Agesilaus utódai korában), állítólag olyan törvényt vitt keresztül, mely megengedte, hogy spartai polgárok házukat vagy földbirtokukat (ton oiconcai clhron) ajándék vagy végrendelet útján másra ruházhassák át. Eredménye az volt, hogy a spartai telkek még kevesebb kézben halmozódtak össze, s így a birtokos polgárság száma mindig jobban összeolvadt. Plut. Agis 5. Arist. pol. 2, 6 (= 46, 26).

GY. GY.