TARTALOME

EpitropoV

– 1. Atyátlan kiskorú árvák gyámja v. gondnoka Athenaeben, kit az (első) archon nevezett ki, kivált az elhúnyt legközelebbi rokonai közül abban az esetben, ha az sem életében, sem végrendeletében nem nevezett ki senkit e tisztség viselésére. Több gyám is volt kinevezhető; Demosthenesnek három gyámja is volt. Az árvákkal rosszúl bánó gyám ellen az árvák kiskorúsága idején akárki eicaggelia-t (l. o.) adhatott be árvák elnyomása (cacwsiV orjanwn) czímén, vagy a vagyon hanyag kezelése esetén grajh misJwsewV-t, a birtokok értéken alul való bérbeadására vonatkozó nyilvános vádat; ha a fiárva nagykorúságát elérte, maga is pörbe foghatta volt gyámját, mint Demosthenes a magáéit. A pör neve dich epitrophV, v. ö. Dikh. – 2. Némely istennek péld. Hermesnek mellékneve (= óvó, őrző). Pind. ol. 1, 106.

GY. GY.