TARTALOME

Epoicoi

utólagos gyarmatos-rajok, melyek már megalapított gyarmatvárosban telepedek meg, rendesen bizonyos, egyességbe foglalt feltételek mellett. L. a hypocnemisi locrusok naupactusi epoicia-jára vonatkozó feliratot. I. Gr. Antiquissimae, 321. sz.

GY. GY.