TARTALOME

Epwnumoi

– 1. ’E. vagy archgetai, belföldi herosok, kiknek nevéről Clisthenes a maga 10 phyléjét elnevezte (l. Fulh). Külön papjain és szenthelyeik voltak, melyes egyúttal oklevéltárul, kincstárul és ünnepi helyiségül szolgáltak az egyes phylék számára. Pénztárukat többi közt a hadi zsákmányból és az elkobzott javak és tőkéből 2% illette meg. Földbirtokuk is volt, melyek bérösszege szintén a pénztárba folyt. Szobraik a tholus mellett az Aereopagus északi tövében voltak felállítva. CIA II 431, 554 b. 553. 556. 569. Demsoth. in Macartat. 58. – 2. (Nem hivatalos) neve azon tisztviselőknek, kiknek nevével az illető évet jelölték meg. Ilyenek voltak: Athenaeban az (első) archon (l. Arx), Spartában az első ephorus, Argosban Hera papnője, a boeotiai szövetségben az első boeotarcha, Cretában a prwtocos stb. – 3. ’E twn hliciwn, azok az athenaei archonok, kiknek nevével a minden évben katonáskodásra köteles 42 korosztály (18 évestől 60-ig) volt megjelölve a katona-lajtsromban (catalogoV). Strateia en toiV epwnuhoiV (Arist. ’AJ. pol. 53. fej.) olyan hadjárat, melyre egyes korosztályok összes tagjait mozgósítták. – 4. Ismeretlen hatáskörű athenaei tisztviselő a római korban.

GY. GY.