TARTALOME

Eporedorix.

E név alatt Caesar történetében két előkelő aeduus szerepel, talán egyik a másiknak atyja. Ez mint az aeduusok vezére a sequanusok ellen harczolt s Caesar megérkeztekor (52-ben) fogságába esett. Caes. b. g. 7, 67. Az ifjabbik E. mint az aeduusok lovasságának vezére segítségére volt Caesarnak Gergoviánál Vercingetroix ellen. Ugyanekkor az aeduusok gyalogságát Litavicus vezérelte. Ez utóbbi fellázította övéit a rómaiak ellen azon alaptalan hírrel, hogy ők az aeduusok lovasságát és E-t megölettték, és Vercingetorix táborába akarta terelni. De ezt E. meghiusította, felfedezvén Caesarnak. Mindazáltal Caesar ott hagyta Gergoviát, s ekkor E. azzal a felfedezéssel állt Caesar elé, hogy Litavicus bejárja az országot és lázítja az aeduusokat Caesar ellen; kérésére megengedte E-nak és társának Viridomarusnak, hogy vegyék üldözőbe a menekülő Litavicust és hiusítsák meg a lázítást. E helyett azonban ők is a lázdó aeduusokhoz csatlakoztak s együtt ölték meg Noviodunumban a rómaiakat, magukat pedig Vercingetorix rendelkezésére bocsátották, a kit az összes gallusok vezérének választottak. Caes. b. g. 7, 54. 55. 63. Később E., Commius, Viridomarus és Vercassivellaunus vezérelte azt a sereget, melynek feladata volt az Alesiába zárt Vercingetorixet és a gallusok meghódolása után hallgatnak az írók E.-ról.

V. I.