TARTALOME

Eprius Marcellus

Nero idejében a legjelentékenyebb szónokok közé tartozott. Bár alacsony származású volt, korán viselt magas hivatalokat. Háromszor volt proconsul, továbbá helytartó Ázsiában, hol zsarolásai miatt gyülölték. Nero alatt üzletszerűen foglalkozott a politikai vádakkal. Thrasea is az ő feljelentésének esett áldozatul. A későbbi császárok alatt e miatt többször üldözték, de ő kivált Vespasianusnál nagy kegyben állott, mígnem 79-ben rábizonyult az összeesküvés vádja s öngyilkos lett. Tac. ann. 12, 4. 13, 33. 16, 22. hist. 4, 43. dial. 5, 8. Dio 66, 16.

SCH. A.