TARTALOME

Equus Tuticus

Aeuum Tuticum, a hirpinusok kis városkája déli Samniumban. A sholisata szerint Horatius (sat. 1, 5, 87) következő szavaival: oppidulo quod versu dicere non est, e ki városra czéloz; azonban a helység fekvése (Cic. ad Att. 6, 1) nem egyezik a költő útirányával, másrészt pedig a város neve különválasztva beilleszthető a hexameterbe.

SZ. IS.

293. Felkantározott paripa (relief, Roma).

293. Felkantározott paripa (relief, Roma).