TARTALOME

Ergastulum

(gör., ergastron, ebből: ergazesJai), fenyítő- s javítóház, a hová az urak záratták rabszolgáikat este, miután napi munkájukat a mezőn bilincsre verve (vincti compede fossores, Ov. trist. 4, 1, 5) elvégezték, vagy valamely kihágásért büntetésből napközben is (carcer rusticus, Juv. 14, 24). Ergastulumokat vagy a földre építettek toronyformára (Liv. 2, 23) vagy a föld alá (Colum. 1, 6, 3). Voltak nyilvános ergastulumok is fegyenczek és fizetni nem tudó adósok részére. L. Servi.

CS. JÓ.