TARTALOME

Eridanus

HridanoV. – 1. Mythikus folyó, megszemélyesítve Oceansunak és Tethysnek fia. Hesiod. Theog. 338. Homerus nem ismeri, Herodotusnál (3, 115) Europa nyugati részének egyik főfolyója, mely az Északi tengerbe torkollik. Szerinte az E. mellékéről jön a borostyánkő, torkolata előtt pedig a Cassiterisek (czin vagy ón szigetek) feküsznek. A későbbi időben különböző történeti folyamokkal azonosították, legtöbbnyire mégis a Padusszal (l. ezt). Keresték Iberiában, a Hyperboreusok földjén, sőt az alvilágon is, a hol Tantalust az isteni büntetés az E. vizében tartja fogva. V. ö. Brown, E. river and constellation (London, 1883). – 2. Patak Athenae környékén; vizét az Ilissusba ömleszti.

L. M.