TARTALOME

Erigonus

Erigwn, ’Erigwn, az Axius folyónak Paeonia macedoniai tartományban jobboldali mellékfolyója; ma szláv nevén Cserna, törökül ugyanaz, t. i. Kara szu: a fekete víz. Úgy látszik, a Hdt. 4, 90 említette Agrianes folyóval azonos. Arr. 1, 5, 5. Liv. 31, 39. 39, 53. Strab. 7, 327. 329. Ath. 2, 43 D.

P. K.