TARTALOME

Erotianus

ErwtianoV, görög grammatikus a Kr. u. első században, írt egy glossariumot Hippocrates műveihez (twn par ’Ippocratei lexewn sumagwgh), mely átdolgozott alakban ránk maradt, kiadva Galenusnak és Herodotus scholiastának Hippocratesre vonatkozó glossariumaival együtt Franztól, Erotiani, Geleni et Herodoti glossaria in Hippocratem, Lipsiae, 1780.

P. V.