TARTALOME

Erucii

– 1. C. Eruc., plebejus származású, ameriai Sext. Roscius vádlója Kr. e. 80-ban; a szónoklatban esetlen utánzója volt Antoniusnak, innen kapta az Antoniaster melléknevet. Cic. Rosc. am. 16. – 2. S. Eruc.Clarus, a hasonló nevű ügyvédnek (Plin. ep. 2, 9, 4) és Septiciának fia, volt quaestor, néptribunus és két ízben (utoljára Kr. u. 146-ban) consul. Spart. Sev. 1. Mint alvezér a parthus háborúban bevette Seleuciát (Dio Cass. 68, 30); praefectus urbi is volt (Gell. 7, 6, 12. 13, 18, 9) s Gellius művelt műkedvelőnek festi (13, 18). – 3. Eruc. Clarus, Kr. u. 192-ben consul, Commodus császár meg akarta öletni, de sikerült megmenekülnie, azonban néhány évvel később Severus mégis megölette. Dio Cass. 72, 22. 74, 9. Spart. Sev. 13.

B. G.