TARTALOME

Erysichthon

ErusicJwn (annyi mint «földet feltépő», tehát «szántó»). – 1. Triopas fia Thessaliában, a ki hogy magának díszes ebédlő termet épithessen, megparancsolta, hogy vágják ki annak a szent bereknek fáit, melyet Iasus és Pelasgus Dotionban Demeter istenasszonynak tiszteletére ültettek volt. Demeter Nicippe papnő személyében óvta a tévelygőt ettől a gonoszságtól, de mikor az megátalkodott, büntetésül olyan telhetetlen éhséget bocsátott reája, hogy lassankint felemésztette az egész családi vagyont és utoljára a keresztutakon koldult a lakomák hulladékaiért. L. még Mestra alatt. – 2. Cecropsnak Agraulustól született fia, a ki még apja életében meghalt. Ő volt az, a ki Ilithyia képét Delos szigetéről Athenaebe hozta. Paus. 1, 2, 6. 18, 5. Apollod. 3, 14, 2.

L. M.