TARTALOME

Essedum

alacsony harczi kocsi két nagy kerékkel, melyet a belgák és a britannusok használtak. Caes. b. g. 4, 33. A szekérharczosokat essedariinak nevezték. (Tacitusnál Agr. 36 a covinnarii név fordul elő). Az essedariusoknak az volt rendes szokása, hogy a lovasságot maguk után csalták s azután leugrálva az e-ról, mint gyalogosok szálltak szembe a lovasokkal. Romában is alkalmazták az e-ot gladiatori mutatványoknál. Suet. Cal. 35. Claud. 21. Mint könnyű utazókocsit is használták.

H. Ö.