TARTALOME

Etovissa

Htobhsa, az edetanusok városa Hispaniában (H. Tarraconensis). Ptol. 2, 6, 63. Liv. 21, 22.

V. I.