TARTALOME

Euangelus

EuaggeloV. – 1. Pericles egy szolgája. Plut. Per. 16. – 2. Tactikus író a Kr. e. évszázakból, kinek munkáit Plutarchus tanusága szerint Philopoemen szokta volt forgatni. Plut. Philop. 5. – 3. Az újabb vígjáték egy költője, kitől Athenaeus (14, 644CD) révén fenn is maradt egy töredék anacaluptomenh cz. vígjátékából; 1. Koch, Com. Att. fr. III. 376. – 4. Vergilius ócsárlója Macrobius Saturnaliáiban (1, 24, 6, 7, Eyssenhardt).

V. R.