TARTALOME

Euchenor

Euchnwr. – 1. Corinthusi Polydius fia, kinek atyja megjósolta, hogy Troja falai alatt fog elvérzeni, s a ki ennek daczára mégis beállott Agamemnon kisérőjének, holott pénzen megválthatta volna magát. Csakugyan utóbb el is esett, még pedig Parisnak egyik nyilától. Hom. Il. 13, 663 skk. Pind. Ol. 13, 78. – 2. Aegyptus fia, a kinek a danaidák egyike Iphimedusa jutott feleségül, a ki őt azután meg is ölte. Apollod. 2, 1, 5.

L. M.