TARTALOME

Eudemus

EudhmoV, Rhodusból való peripatetikus bölcsész és orvos, Aristoteles tanítványa, szerzője egy geometria s egy astronomia történetének, s írt mestere physikájához kommentárokat is. Theophrastusszal és Nicomachusszal kiadta Aristoteles munkáit. Sokan ennek hJica Eudhmeia cz. művét is neki tulajdonítják. Munkáinak töredékei összegyűjtve Spengeltől (Eudemi frg. Berolini, 1866, 2. kiad. 1870.)

V. R.