TARTALOME

Eudorus

EudwroV. – 1. Hermes és Polymele fia, kit Homerus Il. 16, 180 ParJenioV-nak nevez. Így nevezték a messenei háború alatt férjhez nem ment spartai nők gyermekeit. Just. 3, 4. 7. Egyike volt az öt myrmidon vezérnek, kik Achilles csapatait vezették. – 2. Eclectikus, platonikus bölcsész Alexandriából. Írt egy encyclopaediát, melyet Stobaeus nagyon becses (axiocthton) munkának tart, egy commentariust Platóhoz és Strabo szerint írt egy értekezést a Nilusról. Strab. 17, 790.

H. I.