TARTALOME

Eudoxus

EudoxoV. – 1. Cnidusból való csillagász és mathematikus; szül. 408 táján s tanítványa volt Platónak, kivel egy időben tanított az Academián, de Anaxagoras és Aristippus tanaihoz hajolva. Tőle való az a cosmikus elmélet, melyet később Callippus s Aritoteles javítani igyekeztek, hogy t. i. a nap, hold s az öt – akkor ismeretes – bolygó egy a földdel concentrikus gömbfelületre erősítvék ugyan – mitől megérthető a minden 24 órában bekövetkező forgásuk – de azonkívül még külön mozgásokat is végeznek. Számos munkát írt, melyekből azonban mi sem maradt ránk. Egyik csillagászati művét később Aratus (l. o. 2) öntötte versekbe. Egy neve alatt járó octaethriV cz. művet azonban már Eratosthenes vitatott el tőle. Az ugyancsak az ő neve alatt egy aegyptusi papyruson ránk jutott és 193–190 között Kr. e. keletkezett csillagászati művecske (kiadta Brunet de Presle, Notices et extraits des mss. de la bibl. Nat. Paris 18. köt. 1–5 tábla) nem tőle való. – 2. Kr.e. 280 körül élt földrajzíró, ki egy 8 könyből álló periodoV ghV-t írt, melyet az ókorban sokáig a cnidusi E. müvének tartottak. Ránk nem maradt.

V. R.