TARTALOME

Euenus

EumnoV, EuhnoV. – 1. Két (sőt talán három, l. alább) elegiaköltő Parus szigetéről. Valamelyikök Socrates kortársa és tanítója volt. Műveikből csak töredékek jutottak reánk, de ezekről sem biztos, vajjon melyik töredék melyik E-nak szellemi tulajdonát képezi. Az anthologiának néhány szerelmi elegiája, melyek ugyancsak egy E-nak nevét viselik, sejthetőleg egy harmadik hasonló nevű költőtől valók. Ez utóbbiakat Bergk adta ki a Poëtae lyr. Gr. 2. kötetében, 269 skk. V. ö. Plato, Apol. 20B. Phaedon 60D. Phaedrus 267A. Egyik töredékét Ponori Thewrewk Emil ford. l. Egyet. Philol. Közl. 5, 333. – 2. Folyó Görögországban, v. ö. Aetolia. – 3. L. Idas, 4.

L. M.