TARTALOME

Eugippius

presbyter, 511-ben egyszerű elbeszélő modorban emlékiratot (commemoratorium) írt tanítója sz. Severinus életéről, mely érdekes Pannonia történetére névze Attila halála után. nagyobb munkája az excerpta ex operibus s. Augustini.Irodalom: Ed. Knoell, Vindobona, 1886 (Corp. script. eccl. Lat. 9) és Mommsen, Berolini, 1898. Wattenbach, Deutschlands-Geschichtsquellen.

B. F.