TARTALOME

Eumelus

EumhloV. – 1. L. Admetus, 1. – 2. A Kr. e. 7. évszáz derekán élt görög epikus költő a corinthusi Bacchiadák nemzetségéből. A régiek 6 munkáját ismerték, melyek közül a KorinJiaca czíműből ránk is jutott két töredék, prózai kivonatát pedig ismerte Pausanias (2, 1, 1); Corinthus mondai történetét tárgyalta, nevezetesen Iasonnak Creusával való egybekelése tette egyik részletét, valamint az argonauták menete. Költeményeinek töredékeit kiadta utoljára Kinkel (Epici Graeci 1, 187–195), tárgyalta E. G. Willisch egy 1875-i zittaui programmértekezésében.

V. R.