TARTALOME

Eunapius

EunapiopV, szül. Sardesben 347-ben Kr. u. és mívelődött Athenaeben, utóbb szülőföldjén működött mint rhetor és orvos. P. Herennius Dexippus történetét folytatva a 404-ig vagyis a Claudius Gothicus halálától Aranyszájú sz. János száműzéséig történt eseményeket tárgyalja (xronich istoria mueta Dexippon) 14 könyvben, melyekből nagyobb töredékek maradtak ránk. Kiadta Niebuhr, Corpus script. hist. byz. 1, 41–118. Müller, fr. hist. Graec. 4, 7–56. Dindorf, hist. Graec. min. 1, 205–275. Továbbá megírta az utolsó 23 bölcsész és sophista életrajzát (bioi jilosojwn kai cojstwn) Az új platonismus és Julianus ezen elfogult híve mesterkélt nyelvezettel írt: adatai azonban e korszakra vonatkozólag nélkülözhetetlenek. Legjobb kiadás Boissonade, Páris, 1849.

SCH. S.