TARTALOME

Eunus

EunouV, Syriából származott, Sicilia Enna nevű városában rabszolga lett; mindenféle szemfényvesztés útján, a melyeknek révén bűvész hírében állott, megnyerte rabszolgatársait, élükre állt s az első siciliai rabszolga-lázadást kezdeményezte. A rabszolgák királyuknak kiáltották ki s csakhamar nagyszámú sereget gyűjtött, azután egyesült vele az a másik lázadó sereg, a melyet Cleon szervezett Agrigentum környékén, úgy hogy egyszerre több százezren keltek fegyverre. A lázadás, melynek csirái talán már a Kr. előtti 141. vagy 140. évben keresendők, 134-ben tört ki. Számos római hadvezért győztek le, mígnem végre Rupilius consul 132-ben leigázta az egész rabszolgahadat. Eunus a hegyek közé menekült, de egy barlangban ráakadtak, elfogták s Romába indították megbüntetés végett, azonban még útközben meghalt. Plut. Sull. 36. Liv. ep. 56. 59. Flor. 3, 19. Diod. Sic. fragm. 34.

B. G.