TARTALOME

Euphemus

EujhmoV, ókori hős, a ki a régi kalandoknak mindenütt részese volt; részt vállalt az argonauták utjában és a calydoni vadászatban. Szülei Posidon és Europa, Tityus leánya voltak. Atyjától kapta azt a csodás tehetséget, hogy a tengeren járni tudott. Midőn az argonauták Triton tavához értek, Triton Eurypylus alakját felvéve E-nak átadott egy göröngyöt, a melyről viszont Medea azt jövendőlte, hogy ha E. úgy el tudja magával vinni, hogy otthon a Taeuarum hegy szakadékaiba dobhatja, akkor E. utódai a negyedik ízben Libyába kerülnek és ott uralkodni fognak. Minthogy azonban a göröngy Calliste (máskép Thera) sziget közelében elveszett, Libya betelepítésének onnan kellett megtörténnie, még pedig Battus által, a ki mint a 17. nemzedék szülötte és E. ivadéka Therából Libyába ment és ott Cyrenét alapította. Pind. Pyth. 4. Hdt. 4, 150.

L. M.