TARTALOME

Euphorion

Eujoriwn. – 1. Achilles és Helena szárnyas fia; atyját szülőhelyén Leuce szigetén mint PontarchV-t tisztelték, ki a hajósokat utazásaikban segíti, innen kapta az E. nevet; Juppiter villámmal sujtotta, mivel szerelmét nem viszonozta. – 2. Aeschytus költő atyja Athenaeben. – 3. Aeschylus fia, atyja halála után annak darabjaival négyszer, a saját tetralogiájával pedig Sophocles és Euripides ellenében győzött. Két vesét l. Clem. Alex. strom. 5, 718. – 4. Kr. e. 276 táján született az euboeai Chalcisban. Ez a tudós alexandrinus költő épen úgy számítható az elegikusokhoz mint az epikusokhoz. Epikai munkái: ’HsiodoV, MojopiV, ciliadeV. A Mofopia attikai történeti mythusokat tárgyal. Az elegiában tisztelője és követője Cornelius Gallus, ki elegiáit latinra fordította (cantores Euphorionis, Cic. tusc. 3, 45). A rómaiak általában nagyra becsülték. Verg. Aen. 10, 50. Quint. 10, 1, 56. Végnapjait mint könyvtáros Antiochus syriai királynál töltötte. Monographiáját l. Meineke A. Analecta Alexandrina (1843) 1–168. Callimachusszal és Lycophronnal azokhoz a nehezen érthető írókhoz tartozott, kik tulságosan rászorultak a grammatikusok magyarázataira.

SCH. A.