TARTALOME

Eurydice

Eurudich. – 1. L. Orpheus. – 2. Nestor felesége, Clymenus leánya. Od. 3, 452. – 3. Creon felesége. Soph. Ant. 1150. Hesiodus szerint Heniochének hitták (scut. Herc. 83). – 4. Ilus felesége, Adrastus leánya. Apollod. 3, 12, 3. – 5. Acrisius felesége, Apollod. 2, 2, 2. – 6. L. Audata. – 7. E. v. Adea, Cynna leánya, III. Arrhidaeus Fülöp neje, kinek tehetetlenségével szemben férfias energiája, büszkesége és bátorsága által tüntette ki magát. Nagy Sándor anyjával Olympiasszal és Polysperchonnal ellenséges lábon állott, de annál inkább támogatta Cassandert, ki által remélte, hogy némi politikai befolyást nyerhet. Just. 14, 5. Azonban végre is 317-ben egy ütközet alkalmával Olympias hatalmába került (Athen. 13, 560. Diod. Sic. 19, 11. Just. 14, 5), ki borzasztó boszút állott rajta. Bebörtönöztette, éheztette, végre megölette férjét; E. még akkor is megtartotta büszkeségét és jogos örökségét, férje birodalmát követelte Olympiastól. Ez azonban kardot, kötelet és méregpoharat küldött neki, mire ő látva hogy többé nincs reménység, felakasztotta magát. Diod. Sic. i. h. Aelian. v. h. 13, 36. Paus. 8, 7, 7. 1, 11, 4. Just. i. h.

I. B.