TARTALOME

Eurypylus

EuropuloV. – 1. Euaemonnak, Ormenion (Thessalia) királyának és Opsnak fia. Trojánál, hová 40 hajóval vonult, Paris megsebesítette. Kiváló hős, a ki Hectorral készült megküzdeni. Il. 2, 736. 7,167. 11, 575, 809. 15, 390. A Dionysis Aesymnetes cultusával kapcsolatban emlegetik. A trójai zsákmány elosztásakor E-nek jutott az a szekrény, melyben a Hephaestus készítette Dionysus-szobor volt. Ezt a szobrot Dardanus Hephaestustól kapta s mint védő istenséget őrizte. A mint Eurypylus a szekrényt felnyitotta, megőrült. Most a delphii oraculum azt javasolja neki, hogy áldozza fel a szekrényt ott, a hol kegyetlen áldozati módra talál s akkor meggyógyul. Az achajai Aroéban Artemis Triclariának évenként a legszebb ifjút és hajadont szokták feláldozni. E. ide érkezvén, megszüntette a véráldozatot s helyébe lépett Dioynsus-Aesymnetes cultusa. Paus. 7, 19, 1. 6. kk. 21, 7. Mint hyriai heros is szerepel (Posidon és Celaeno fia), továbbá mint király Cyrene tájékán. – 2. Posidon és Astypalaea fia, Cos sziget uralkodója; Trojából való hazamentében Heracles meggyilkolta. Thessalus volt az ő unokája. Il. 2, 677. Apollod. 2, 7, 1. – 3. Telephusnak és Astyochénak, Priamus nőtestvérének fia, ciliciai király. Anyját Priamus a Zeustól kapott arany szőlővesszővel rávette, hogy fiát küldje el a harczba, ki el is ment a trójaiak segítségére Machaont megölte, végre sok hőstette után Neoptolemus fegyverétől elesett. Od. 11, 519.

SCH. A.