TARTALOME

Euthydemus

EuJudhmoV. – 1. Athenaei hadvezér; 421. Kr. e. ő írta alá a Niciasról elnevezett békekötés okmányát. Thuc. 5, 19. A siciliai expeditio alkalmával (414) Menanderrel együtt őt rendelték ki a beteg Nicias mellé. Thuc. 7, 16. – 2. Attikai sophista, kit leginkább azon a réven ismerünk, hogy Plato róla nevezte el egyik dialogusát. Chiusban született, huzamosabb időn által Thuriiban tartózkodott, testvérével Dionysodorusszal egyetemben onnan száműzték, úgy hogy azontúl hányatott életet élvén, mégis többnyire Athenaeben tartózkodott. – 3. Lysias szónok testvére, Cephalus fia, Plato r. p. 1, 328 B. – 4. Diocles fia, Socrates egyik kedves tanítványa, melléknevén o caloV. Plato symp. 222 B. Xen. mem. 4, 2.

L. M.