TARTALOME

EiJunai, euJuna.

A hivataloskodásukat bevégzett athenaei tisztviselők felelősségrevonásánál szokásos eljárásnak (és az ennek folytán kiszabott büntetésnek) hivatalos neve, melyet nemcsak épen az euJunoi nevű tisztviselőktől vezetett eljárásra alkalmaznak, hanem a felelősségre vonásról, számadásról (logon didonai, logon kai euJunaV didonai, euJunaV en tw dicasthriw didonai) általában is használnak a szónokok és írók. Ugyanis hivatalának letételekor minden (akár rendes, akár rendkívüli, akár választott, akár kisorsolt) athenaei tisztviselő számadásra volt köteles, és míg e kötelességének meg nem felelt, sem vagyonáról nem rendelkezhetett, sem Atticát el nem hagyhatta. E számadás főmozzanatairól, melyekről biztosabb értesüléseink csak Aristoteles ’AJmnaiwn politeia czímű művének feltalálása (1891) óta vannak, máshol (lásd Logistai) szólunk.

GY. GY.