TARTALOME

Evictio.

Az eladó mint jogelőd (auctor juris) arról tartozik biztosítani a vevőt (successor juris), hogy a tárgy el nem pereltetik (non evincitur). Ha még is elpereltetik az eladónak olyan ténye alapján, mely az eladást megelőzte, az eladó perbeli segítséggel, sőt kártalanítással tartozik. Ez az elperlés (evictio) miatti kártalanítás.

CS. JÓ.