TARTALOME

Exauctorare

annyi mint a katonát elbocsátani a szolgálatból. A ki 20 évi szolgálat után lépett ki a hadsereg kötelékéből, az honesta missióval távozott, míg a ki 16 évi szolgálat után hagyta oda a katonaságot, azt exauctoratusnak nevezték. Az exauctorati azonban Augustus idejében megmaradtak a seregnél, külön csapatot képeztek s nehezebb szolgálat alól fel voltak mentve. Tac. hist. 2, 96. L. Dilectus militum.

H. Ö.