TARTALOME

Exercitia armorum

különböző fegyvergyakorlatok. Már a legrégibb időben gyakorlatokat végeztek a római ifjak, hogy minél edzettebbek legyenek. A legionariusokat a legkülönfélébb gyakorlatokkal képezték ki. Első sorban a katonai lépésre tanították az ujonczokat. Majd futásban és ugrásban gyakorolták. Arra is gondot fordítottak, hogy úszni tudjanak. Vívó gyakorlatokat is tartottak, melynél az újoncz vesszőből font pajzsot s egy nehéz furkósbotot kapott, melylyel különféle támadást intézett egy a földbe erősített karó ellen. Arra is oktatták az ujonczokat, hogy a kardot inkább szúrásra használják, mint vágásra. A hajító fegyverekkel való ügyes bánás szinte egyik feldata volt a legionariusnak. Azonkívül hozzászoktatták a lóra való felugrásra és tábor erődítésre. A ki ezen gyakorlatokban buzgóságot tanusított, az különféle jutalomban részesült; a lustát viszont megbüntették. Veg. 1. Egy hadgyakorlatnak érdekes critikája olvasható a lambesisi feliratokon.

H. Ö.