TARTALOME

Exodium

exodion, eredetileg valamely szinjáték vége, exodion tragicon dramatoV (Plut. Alex. 75), aztán záródal a kar kivonulásakor (Poll. 4, 108), végül víg és mulattató utójáték egy tragoedia után, Jeatricon. Plut. Pelop. 34, v. ö. Crass. 33 skk. Régóta léteztek ily utójátékok, midőn pedig az atellanák (l. ezt) meghonosultak, a mimusok mellett ezek szolgáltak e czélra; így az exodium és atellana majdnem azonos s innen az exodium Atellanicum. Suet. Tib. 45. A benne szereplő bohócz neve exodiarius. Schol. Juv. 3, 175.

SZ. I.