TARTALOME

Expilatio hereditatis

az örökség kifosztása vagyis örökségi tárgyak elsajátítása, mielőtt az örökös a hagyatékot birtokába vette volna. Az ilyent a rómaiak eleinte nem tekintették lopásnak (furtum). De Hadrianus egy senatus-consultummal fölhatalmazta az örököst elidegenített hagyatéki tárgyainak visszakövetelésére. Marcus Aurelius pedig úgy büntette az ilyen vétséget mint crimen extraordinariumot (l. Extra ordinem)

CS. JÓ.