TARTALOME

Exuperantius

Julius, a Kr. u. 4. v. 5. században élt. Kivonat maradt ránk tőle Sallustius egy kéziratához csatolva, mely Sall. historiaeje nyomán az első polgárháború történetét (de Marii, Lepidi ac Sertorii bellis civilibus) foglalja össze röviden és fölületesen.

CS. JÓ.