TARTALOMF

Fabianus Papirius,

római philosophus, idősb Seneca kortársa (Sen. ep. 40), a ki nyilvános előadásokat tartott a philosophiáról. Továbbá ugyancsak philosophiai (Sen . ep. 100) és természetrajzi tartalmú (causarum naturalium libri) munkákat írt. – Höfig, De Papirii Fabiani phil. vita scriptisque, Vratislaviae, 1852.

N. G.