TARTALOMF

Fannii

plebejus család; ismertebb tagjai: – 1. C. Fann., 187-ben Kr. e. mint néptribunus hozzájárult L. Scipio bebörtönözéséhez. Liv. 38, 60. – 2. C. Fann. Strabo, az előbbinek fia, 161-ben Kr. e. mint consul egy lex sumptuaria szerzője. Gell. 2, 24. – 3. C. Fann., az előbbinek fia, 142-ben Kr. e. néptribunus, 122-ben consul. Plut. C. Gracch. 8–11. A consulságra C. Gracchus segítette, kinek később mégis ellensége lett. Cicero (Brut. 26) a szónokok közt említi. – 4. C. Fann. Strabo, C. Laelius sógora, Carthago falainak megmászásában és lerombolásában (146) egyike volt az elsőknek; később Spanyolországban is harczolt, 122-ben consul lett. Plut. Tib. Gracch .4. App. Hisp. 67. Foglalkozott philosophiával s része volt a stoicismus terjesztésében Romában. Irt valami annales-féle történeti művet is, melynek megbízhatóságát Sallustius is említi, M. Brutus pedig kivonatot csinált belőle (Cic. Att. 12, 5); a mű legalább is 8 könyvből állott s töredékei meg vannak Peternél, Hist. Rom. rell. 1, 138. fragm. 87. A 3. és 4. Fragm. valószínűleg ugyanegy. – 5. M. Fann., S. Roscius Amerinus biráinak egyike. Cic. Rosc. Am. 4. – 6. L. Fann., Fimbria seregéből Mithridateshez szökött, kit rábirt arra, hogy Sertoriusszal szövetkezzék, sőt maga ment e végett Hispaniába. Később ismét visszatért Mithridateshez. Plut. Sert. 24. Oros. 6, 2. – 7. C. Fann., P. Clodius vádlóinak egyike 61-ben Kr. e. csatlakozott App. b. c. 5, 139. – 8. C. Fann., 58-ban Kr. e. néptribunus, Caesar ellensége, Pompejus hive, meghalt 47 körül. Cic. Sest. 53. – 9. C. Fann. Caepio, részt vett 22-ben Terentius Varro Murenával (l. Licinii E, 5) az Augustus elleni összeesküvésben, s miután egy darabig bujdokolt, végre is lefejezték. Suet. Oct. 19. Tib. 8. Vell. Pat. 2, 91. – 10. F. Quadratus, jellemtelen parasita, versfaragó, ki azáltal igyekezett hírnévhez jutni, hogy satiráiban a nagy költőket (igy Horatiust) gúnyolta. Hor. sat. 1, 4, 21. 10, 80. – 11. C. Fann., ifj. Plinius kortársa, ki egy befejezetlen történelmi művét említi: Exitus occitorum aut relegatorum (Nero alatt), 3 könyvben. Plin. ep. 5, 5. – 12. Fannia, Minturnaeból. 88-ban Mariust, ki előbb nagy szolgálatot tett volt neki egy törvényszéki ügyben, házához fogadta s hiven ápolta. Plut. Mar. 38. Val. Max. 8, 2, 3.

I. B.