TARTALOMF

Feralia, Parentalia

Romában nyilvános ünnep a halottak tiszteletére (megfelel a keresztény halottak napjának), melyet az év utolsó hónapjában februarius 13–21-éig tartottak. E héten virágokkal diszítették a sirokat, ételeket és egy marék sót tettek rájok, házasságot nem kötöttek, az istenek templomait bezárták. A hagyomány szerint Aeneas volt az ünnep megalapítója (Ov. fast. 2, 543), s azt hitték, hogy az elhalt lelkek e napokon feljönnek sírjaikra és esznek a kegyelet ajándékozta ételekből; mert erre az időre az alvilági büntetések is szünetelnek, a Manesek pihennek és szabadságban élnek. A következő napon, febr. 22-én, minden család megülte a Caristiát, a kölcsönös szeretet ünnepét, melyen egymást megajándékozva, víg hangulattal váltották föl a multnak komor emlékeit. Ov. fast. 2, 617 sk.

G. J.