TARTALOMG

Garamantes

GaramanteV, neve egy népnek, mely Africa belsejében, különösen a Phazania (m. Fezzan) oasisában, de tovább Délen is a Gir folyónak mindkét partján a mai Tibboszban, Szudan és Bornu egy részében Darfurig lakott. Részint földművelésből, marhatenyésztésből, részint kereskedésből éltek. Hdt. 4, 174. 183. Városiak voltak Gira a Gir, m. Gerara folyó mellett, m. Ghadamesz. A rómaiak L. Cornelius Balbus hadjárata (Kr. e. 19) és Tacfarinas (l. o.) felkelése folytán közelebbi érintkezésbe jöttek a Garamentesekkel. Liv. 29, 23. Tac. ann. 2, 52. 3, 20. 74. 4, 23. 26. hist. 4, 50. Strab. 17, 835.

E. B.