TARTALOMG

Gausape

lenből vagy gyapjuból szőtt finom ruhadarab, az egyik szélén rojtos diszítéssel. Plin. 8, 48. Minthogy szövete tömött és tartós volt, téli köpenynek (paenula) vagy uti ruhának használták (innen a paenula gausapina elnevezés, Mart. 14, 145). Sokszor asztalterítőül is gausapét használtak. Mart. 14, 138. Horatius (sat. 2, 8, 10) tréfásan említi, hogy a hiú Nasidienus nevetséges lakomáján a szolga a juharfa asztalt bibor gausapéval törülte le.

T. M.