TARTALOMA

Alcmaeon

Alkmaiwn. – 1. A jós Amphiaraus és Eriphyle fia. Hom. Od. 15, 248. Midőn atyja a hét vezérnek Thebae ellen indított hadmenetéhez csatlakozott (l. Amphiaraus), meghagyta a.-nak és testvérének, Amphilochusnak (l. e.), kik még ekkor kis fiúk voltak, hogy álljanak érte bosszút hűtlen anyjukon. A. ezért nem is akart résztvenni az epigonusok hadmenetében (l. Adrastus, 1.), míg atyja parancsát végre nem hajtotta; mindazonáltal anyja, kit most Thersander vesztegetetett meg Harmonia köpenyével, rábeszélte. A. Thebae ostromában megölte Laodamast, a thebaei királyt, s először hatolt be az elfoglalt városba. Ezután Apollo parancsára megbosszúlta atyját, s egy hagyomány szerint testvére is segítette anyja megölésében. De valamint Orestest, úgy A.-t is üldözőbe vették a furiák, s megháborodott vándorként tisztulást és új hazát keresett. Az arcadiai Psophisban Phegeus félig megtisztította bűnétől, s nőül adta hozzá Arsinoét (v. Alphesiboeát), kinek A. Harmonia ékszereit adta ajándékul. Csakhamar azonban újra elfogta az őrület, s hosszú vándorlás után az Achelous torkolatához ért, hol egy nemrég fölmerült szigeten az istenek igérete szerint meglelte azt a földet, mely anyja halálakor még nem létezett. Itt végleg meggyógyulva nőül vette Achelous leányát, Callirrhoét, kitől két fia, Acarnan és Amphoterus, született. Nem állhatott ellen neje kérelmének, ki minden áron birni akarta Harmonia nyaklnáczát és köpenyét; elment tehát Arcadiába Phegeushoz, s azon ürügy alatt, hogy azokat teljes felgyógyulásáért föl akarja áldozni Apollónak, meg is kapta. Phegeus azonban megtudván a valót, fiait lesbe állította az úton, s ezek A.-t megölték. Thuc. 2, 102. Apollod. 3, 7. Ovid. Fasti 2,44. Valamint atyja, úgy A. is herosi tiszteletben részesült; Thebaeben szentélye volt, prophisi sírjánál pedig áldozatokat mutattak be. Pind. pyth. 8, 57. Paus. 8, 24. 7. A tragikus költők többször vették tárgyul A. történetét. – 2. Sillus fia, Nestor ivadéka, kit a dór bevándorlás idején a Heraclidák Pylusból kiűztek; ekkor Athenaebe költözött, s tőle származik az Almeonidák híres családja. Paus. 2, 18, 8. – 3. Crotoni származású, Pythagoras tanítványa, ki természettudományi dolgokról írt, s az emberi test szervezetének tanulmányozása végett állatokat bonczolt. Cic. nat. deor. 1, 27. – 4. A 13. és egyszersmind utolsó élethossziglan választott archon (756–753 Kr. e.) Athenaeben.

G. J.