TARTALOMH

Halizones

AlizwneV, ’Alizwnoi, Homerus (Il. 2, 856. 5, 39) szerint Priamus segítségére jövő nép; fővárosunk a «távoli Alybe.» A Pontus mellett Bithyniában, a paphlagoniaiak szomszédságában laktak; talán a későbbi Chalybes (l. ezt). Nevezetes Pausanias szerint, hogy a méhek náluk egészen szelidek és az emberekkel benső együttlétben élnek és munkálkodnak. Nem szabad e néppel a scythiai Alazonest összetéveszteni. Strab. 12, 544. 14, 677 sk. Paus. 1, 32, 1.

P. K.