TARTALOMH

Harudes, Charudes

CaroudeV, germaniai néptörzs, a mely a mai Jütland területén lakott (oda talán Norvégia déli részéből kerültek, Idg. Forsch. 7, 281). Caesar tudósítása szerint (b. g. 1, 31. 37. 51.) egy részük Ariovistus seregéhez csatlakozott. A név jelentése Grimm szerint «silvicola» (ósz. hard «erdő»).

P. G.