TARTALOMH

Heras

HraV, az empirikus orvosi iskolának egy kiváló képviselője, a ki a kisázsiai Cappadociából származott és a Kr. utáni 1. század első felében Romában folytatott orvosi gyakorlatot. A gyógyszertan terén jelentékeny irodalmi működést fejtett ki. Főművének a narJhx (Gyógyszerszekrény), czímet adta; ezen munkájában a különböző gyógyszerek összetételét, készítési módját és hatását ismertette. Cels. De re med. 5, 22 stb. Galen. De comp. med. sec. loc. 5–6. De comp. med. sec. gen. 2. De antidotis 2 stb.

TI. M.